Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Cố hương

Cố hương bên dòng sông Đáy

Ngày xưa còn gọi Hát giang

Tên làng là tên ngọn núi

Nổi danh đẹp nhất trần gian (1)

Phải chăng tiền nhân thuở trước

Qua đây rồi chẳng muốn đi

Thế nên Thánh nhân dừng bước

Ngàn năm ở lại Nga My

Nga My, chí người như núi

Nên gọi là Trại Nga My

Cùng dòng Hát giang dữ dội

Năm Mùi đuổi giặc thù đi (2 )

Nôn nao nhớ mùa quả đỏ

Rừng vải năm xưa đâu rồi ?

Bãi mía múa gươm đón gió

Vẫn còn ngọt mãi trong tôi

Núi cao tận đâu xa thẳm

Không gặp mà vẫn ngẩn ngơ

Dòng sông dập dềnh sóng vỗ

Chỉ còn như thực, như mơ

Nhớ câu : “Nga Sơn, Hát Thủy”

Ngàn năm chuyện cũ còn đây

Bể dâu dẫu nhiều thay đổi

Trời xanh vẫn mây trắng bay

Cố hương đường về nhiều chặng

Ba La – Thạch Bích – Bình Đà

Con đường rẽ từ Cầu Nẩy

Là đường về đến làng ta

Ngào ngạt hương thơm khói tỏa

Bốn phương lối cũ tìm về

Mái đình, chùa Trên , chùa Dưới,

Dòng sông, bãi vải - hồn quê

Chú thích:

(1)Núi Nga My được xưng tụng là “Nga My Sơn thiên hạ tú” (núi Nga My đẹp nhất thiên hạ)

(2) Theo Thần tích, đó là năm Đinh Mùi, tức năm (-14)

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

TS. Nguyễn Đình Đức

Năm 1972