Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

LIEN HOAN DAN TOC NOI TRU TOAN QUOC 2010 - Quảng Ngãi

 Trường PTDTNT Hà Giang

Baì hát  " Tết Khucute"

 
Trương Dương Quyền
Quyền và Lèng
TRƯỜNG PTDTNT NGHỆ AN
Tập dượt
Múa hát
Lèng văn Sơn
Sơn - Hòa
Hòa
Quang Bách
Lò Văn Anh
Son thi HSTL
Thi năng khiếu

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012