Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Sinh nhật Bắp ngày 04/8/2013 tại M5 Khu Mai Dịch

Thêm chú thích


Sinh nhật Hoàng Cu Tý lần thứ 14 tại Ngã Tư sở

Thêm chú thích
                                                                             
Thêm chú thích


Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Các bạn đến thăm nhà Nguyễn Đình Đức ngày thứ năm, 01/8/2013

Thêm chú thích
                                                                               
                                                                                 
Thêm chú thích

Thêm chú thích
                                                                             
Thêm chú thích


  

Đến thăm nhà Vũ Văn Định ( đen ) ngày 29/7/2013