Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Thượng thọ Bat tuần

Ngày mồng 4 tết Quý Tỵ, Cụ Nguyễn Tiến Bội thượng thọ Bát Tuần - Kính chúc Hai cụ Bách niên giai lão

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét