Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Huy Thông - Nghĩa Lộ


 Huy Algie Bên trời Phi
 Nhớ Nghĩa Lộ

                                                                           


Thông 1972

Huy 19 tuổi
 Huy Nghĩa lộ Thông 84

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét