Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Mời bạn đến thăm đường Lê Lợi đêm ở SG.

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours/Le-Loi-Street-HCMC-night-view.216.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét