Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Lời tự thuật của tác giả bài thơ "Màu Tím Hoa Sim"

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/02/loi-tu-thuat-cua-tac-gia-bai-tho-mau.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét