Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Khuê !Khuê !

19/10/2006


cháu sinh sáng 12
cháu đi trưa 19
chỉ 8 ngày thôi
chẳng thèm nhìn ngó cuộc đời
thoắt đến, thoắt đi như tia chớp
mẹ con chưa biết mặt nhau
ông cháu chưa lần gặp gỡ

ôi!
một linh hồn, một con người bé nhỏ
chẳng có phúc phận gì
vội đến rồi vội đi
chưa kịp một lần về nhà mình để biết
 nhà rộng hay hẹp
chiếc nôi xinh đặt ở góc nào!

Chua xót làm sao
Linh hồn  nhỏ bé
Nhà Hộ sinh vốn làm ra để đón những đứa trẻ,
Nhưng lại chứa những phù thủy thờ ơ,
Lạnh lùng, bình thản, làm ngơ,
Mạo danh từ mẫu,

Phụ sản Hà Nội,
Đích danh là một cơ chế giết người
Dẫu đã vỡ ối rồi,
Vẫn chờ 6 tiếng

Cháu đã ngạt thở
Và đã lỡ hẹn mất rồi,
Lỡ hẹn để nhận một cuộc đời
Như triệu người khác

Thật quái ác
Cháu nghe thế gian qua lồng kính có 8 ngày
Rồi đi ngay
Vì không thở được.

Đau xót!


10/2006 - 12/10/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét