Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Phan Hùng!

                           Phan Hùng!
                    
                                                     Viếng hương hồn Phan Hùng

Chẳng nói đi, thế mà đi ,
Khiến người ở lại buồn tê tái lòng
Vẫn rằng: tri kỷ, tri âm,
Sẻ chia ngót 40 mươi năm chuyện đời,
Câu thơ “đau đáu” đâu rồi?
Tưởng khi khỏi bệnh lại ngồi với nhau.
Thế mà, ai có ngờ đâu,
Một mình ôm một nỗi đau về trời.
Phan Hùng ơi, Phan Hùng ơi!
Bạn vàng lại thiếu một người từ đây.
Tiễn anh, hương khói bay bay,
Nỗi buồn mất bạn biết ngày nào nguôi.


                                               23h 47 phút ngày 25 tháng 2 năm 2006
                                                      Tức ngày 28 giêng năm Bính Tuất

                                                                       Nguyễn Đình Đức  viếng
18/2/2009 Nhân ngày kỵ húy Phan Hùng ( 27 tháng Giêng năm Kỷ Sửu)

Nhớ bạn, rủ bạn đến chơi,
Bây giờ xa tít mù khơi nơi nào?
Đến nhà nhớ bạn biết bao,
Nương mây cưỡi hạc về chào nhau đi !
Cõi tiên dẫu bận việc gì,
Đừng quên trần thế, hãy về hiển linh.
Vợ con còn đấy nặng tình,
Bạn bè mấy đứa chúng mình còn đây.
Gặp nhau vẫn nhắc những ngày:
Câu thơ trao gửi, đời say men nồng.
Bây giờ còn nhớ hay không


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét